Суперфосфат подвійний

Головна \ Продукція \ Фосфорні добрива \ Суперфосфат подвійний

Подвійний суперфосфат (Ca (H2PO4) 2 Н2О), на відміну від простого, має високий вміст засвоюю чого фосфору в розрахунку на Р2О5-42-49% і не містить гіпсу. Фосфор знаходиться в ньому у вигляді водорозчинного монокальційфосфат Ca (H2PO4) 2-Н2О і невеликої кількості вільної фосфорної кислоти (2,5-5,0%).

При виробництві даного добрива апатит (або фосфорит) обробляють сірчаною кислотою. Її беруть більше, ніж при виробництві простого суперфосфату, для того щоб одержати не монокальційфосфат, а фосфорну кислоту, якою потім обробляють нову порцію сировини і отримують подвійний суперфосфат.

Продукт випускають в гранульованому вигляді.

Найменування показників Норма для марки
А Б В
1. Зовнішній вигляд Гранульований продукт без сторонніх механічних домішок
2. Масова частка засвоюваних фосфатів в перерахунку на Р2О5,% не менше 21 26+/-1 не менше 22
3. Масова частка вільної кислоти в перерахунку на Н3РО4,% не більше 1,5 не більше 1, 5 не більше 1,5
4. Масова частка калію в перерахунку на К2О,% не менше 5
5. Масова частка N,% не менше 3 6+/-1 не менше 3
6. Масова частка води,%, не більше 2 2 2
7. Масова частка сульфатів у перерахунку на сірку (S),% 7-10 8-10 8-10
8. Масова частка кальцію в перерахунку на СаО,% 11-14 12-17 12-17
9. Гранулометричний склад, масова частка гранул розміром:
менше 1 мм,% не більше 4 4 5
від 1 до 4 мм,% не менше 85 85 80
менше 6 мм,% 100 100 100
10. Статична міцність гранул, МПа (кгс / см2), не менше 3(30) 3(30) 3(30)
11. Розсипчастість,% 100 100 100
12. Масова частка важких металів і токсичних сполук,%, не більше
свинцю (Pb) 0,002 0,002 0,002
кадмію (Cd) 0,0001 0,0001 0,0001
ртуті (Hg) 0,00002 0,00002 0,00002
миш’яку (As) 0,0004 0,0004 0,0004
нікеля (Ni) 0,002 0,002 0,002
стронцію (Sr) 0,5 0,5 0,5
хрому (Cr заг) 0,003 0,003 0,003

Подвійний суперфосфат на рослини надає одночасно кілька дій: підвищує врожайність і обмін речовин, помітно прискорює розвиток культур і їхнє цвітіння, посилює ріст кореневої системи і покращує якість майбутнього врожаю.

Добриво застосовують також для запобігання захворювання рослин в період зростання. Має високий вміст засвоюється фосфору і не містить гіпсу.