Амофос 12:52

Амофос 12: 52 – концентроване комплексне фосфорно-азотне добриво. Його отримують нейтралізацією ортофосфорної кислоти аміаком. В основному складається з моноамонійфосфату NH4H2PO4 і частково діамонійфосфату (NH4) 2HPO4. Це висококонцентрований добриво, що містить азот і фосфор добре засвоюваній рослинами формі. 1 ц амофосу заміняє не менше 2,5 ц простого суперфосфату і 0,35 ц аміачної селітри. Співвідношення компонентів в амофос 12:52 вважається стандартним і найбільш ефективним. Незважаючи на те, що в добриві невелику кількість азоту, воно відноситься до одних з найбільш важливих і економічно вигідних підгодівль.

Добриво малогігроскопічне і належить до групи важко розчинних фосфорних добрив. Це з’єднання, які не розчиняються у воді, дуже погано розчиняються в слабких кислотах і цілком розчиняються тільки в сірчаній або азотній кислотах (сильні кислоти). Важко розчинні сполуки застосовують виключно на кислих ґрунтах. Їх вносять у ґрунт заздалегідь, добре вимішуючи, і рослини засвоюють фосфор в цьому випадку лише після його реакції з кислотою з ґрунту. Якщо заздалегідь внести такі добрива в землю у великих дозах, вони будуть допомагати рослинами протягом декількох років поспіль, на що нездатні водорозчинні сполуки. Важко розчинні добрива необхідно вносити якомога глибше в ґрунт, ближче до коріння сільськогосподарських культур, так як вони не можуть проникнути з водою в нижні шари самостійно.

Недолік цього добрива в тому, що азоту в ньому міститься значно менше, ніж фосфору, тоді як в практиці найчастіше їх вносять в однакових дозах. Тому для отримання нормального співвідношення N і P2O5 до амофосу необхідно додавати певну кількість моноазотного добрива – NH4NO3 або CO (NH2) 2. При внесенні цих добрив до посіву під бавовник і під озимі культури їх можна використовувати і без доповнення азотними добривами, так як в цьому випадку недолік азоту компенсується внесенням азотних добрив в підживлення.

Найменування показників Норма
1. Масова частка засвоюваних фосфатів (Р2О5 УСВ.),% не менше 52
2. Масова частка водорозчинних фосфатів (Р2О5 в.р.), не менше 48
3. Масова частка загального азоту (N),%, не менше 12
4. Масова частка води,%, не більше 1,0
5. Гранулометричний склад: масова частка гранул розміром:

менше 1 мм,%, не більше

від 1 до 4 мм,%, не менше

більше 6 мм,%

 

0

97

0

6. Масова частка кадмію, мг / кг, не більше 31
7. Масова частка свинцю, мг / кг, не більше 25
8. Масова частка миш’яку, мг / кг, не більше 18
9. Статична міцність гранул, МПа (кгс / см2), не менше 5
10. Розсипчастість,% 100
11. Ефективна питома активність природних радіонуклідів, Бк/ кг, не більше 1850

Широко застосовується як основне, передпосівне і, особливо, як рядкове добриво під різні сільськогосподарські культури в усіх ґрунтово-кліматичних зонах.

Використовується для поліпшення фосфатного режиму ґрунтів, в критичний початковий період росту рослин. Фосфор – стратегічний елемент живлення сільськогосподарських рослин. Особливо необхідний він в ранньому віці ярових культур, коли їх слабка коренева система має низьку засвоювану здатність. Застосування фосфору в початковий період росту рослин сприяє розвитку здорової кореневої системи, швидкого утворення пагонів і листя, підвищенню стійкості до посухи та хвороб. Брак фосфору в період формування репродуктивних органів у інших культур гальмує розвиток і затримує дозрівання рослин, викликає зниження врожаю і погіршення якості продукції. Його передпосівний і рядкове внесення є додатковими до основного способу застосування джерелами легкозасвоюваних сполук фосфору.

На нейтральних і слабко лужних ґрунтах (карбонатний чорнозем, лучно-лісові карбонатні, каштанові ґрунти, сіроземи) ця речовина створює більш сприятливий фосфатний режим в порівнянні з суперфосфатом. Амофос доцільно використовувати в посушливих зонах, де азотних добрив потрібно набагато менше, ніж фосфорних. Він широко застосовується також в умовах захищеного ґрунту разом з азотними і калійними добривами.

На його основі готуються будь-які марки змішаних комплексних добрив NPK (тукосумішей).

Амофос 12:52 ефективне добриво для застосування під рапс, зернобобові (горох, сою), багаторічні трави. Крім того, володіючи високою післядією, дане добриво сприяє значному підвищенню врожайності наступної культури озимої пшениці.