NPK 19:19:19 (нітроамофоска – NH4H2PO4 NH4NO3 KCL) – складне універсальне мінеральне азотно-фосфорно-калійне добриво з високим різноманітним співвідношенням поживних елементів. Добриво забезпечує правильний розвиток рослин протягом усього вегетаційного періоду, може змішуватися і застосовуватися з більшістю пестицидів.

Продукт приготовлений на основі калієвої селітри, що запобігає небажаному надлишоку і накопичення солей, виробляється з екологічно чистої сировини, не містить натрію, хлору і важких металів, швидко і повністю розчиняється у воді. Найбільший ефект від застосування добрива в системах фертигації відкритого ґрунту досягається на ґрунтах з малим або низьким вмістом доступних поживних речовин (піщані, важкі, кислі і лужні ґрунти).

Найменування показників Норма
1. Зовнішній вигляд Суміш кристалів з гранулами, білого кольору
2. Масова частка загального азоту (N),% 19
3. Нітратний азот,% 10,5
4. Амонійний азот,% 8,5
5. Амідний азот,% 0
6. Масова частка загальних

фосфатів у перерахунку на P2O5,%

 

19

7. Масова частка калію в перерахунку на K2O,% 19
8. Масова частка нерозчинного

залишку,%, не більше

 

0,1

9. Масова частка води,%,

не більше

 

0,3

10. pH (1% водного розчину) 4,5
11. Питома електрична провідність 0,1% водного розчину, мСм / см 1,2
12. Розсипчастість,%, не менше 100

Нітроамофоску NPK 19:19:19 вносять в якості основного і припосівного добрива на всіх типах ґрунтів під всі сільськогосподарські культури. Найбільш ефективна нітроамофоска на чорноземах і сіроземах при зрошенні. При основному внесенні на чорноземах і ґрунтах важкого гранулометричного складу в нечорноземної зоні нітроамофоску доцільно вносити з осені під зяблеву оранку, а на ґрунтах легкого гранулометричного складу – навесні.

Чудово підходить для використання в тепличному виробництві і при проведенні позакореневих підживлень.