NPK 16:16:16 (нiтроаммофоска — NH4H2PO4+NH4NO3+KCL) – складне універсальне мінеральне азотно-фосфорно-калійне добриво з високим і різним співвідношенням живильних елементів. Являє собою гранули світло-рожевого кольору. Не злежується, володіє 100% розсипчастою, не гігроскопичне. Всі солі, що входять до складу нітроамофоски, розчинні у воді. Висока концентрація поживних елементів, яка становить не менше 40% (в сумі азот, фосфор, калій), дозволяє значно скоротити (в порівнянні з простими добривами) витрати па перевезення, зберігання і внесення в ґрунт.

Нітроамофоска складається з аміачної селітри, амофосу, діаммофоса, хлористого амонію, сульфату амонію та калійної селітри, одержуваних в єдиному технологічному процесі при взаємодії аміаку, азотної і фосфорної кислот, з додаванням хлористого калію і сульфату калію.

Добриво випускається тільки в гранульованому вигляді і має хороші фізико-механічні властивості, придатне для механізованого внесення в ґрунт.

Найменування показників Норма
1. Масова частка азоту (N),% 16+/-1
2. Масова частка засвоєного фосфору (Р2О5),% 16+/-1
3. Масова частка водорозчинних фосфатів в перерахунку на Р2O5,%, не менше 10
4. Масова частка калію в перерахунку на К2О,% 16+/-1
5. Масова частка води,%, не більше (нормується на момент відвантаження) 1
6. Гранулометричний склад, масова частка гранул розміром:

менше 1 мм,%, не більше

від 1 до 4 мм,%, не менше

менше 6 мм,%

 

3

90

100

7. Розсипчастість,% 100
8. Статична міцність гранул, МПа (кгс / см2), не менше 3(30)
9. Питома активність суми природних радіонуклідів, кБк / кг, не більше 4
10. Масова частка домішок,%, не більше

кадмію

свинцю

ртуті

миш’яку

цинку

міді

 

0,0002

0,005

0,0002

0,001

0,01

0,02

NPK 16:16:16 вносять в якості основного і припосівного добрива на всіх типах ґрунтів під всі сільськогосподарські культури. Найбільш ефективна нітроамофоска на чорноземах і сіроземах при зрошенні. При основному внесенні на чорноземах і ґрунтах важкого гранулометричного складу в нечорноземної зоні нітроамофоску доцільно вносити з осені під зяблеву оранку, а на ґрунтах легкого гранулометричного складу – навесні.