NPK 15:15:15 – високоефективне комплексне добриво, яке містить всі основні живильні елементи, необхідні для росту і розвитку рослин – азот, фосфор, калій, сірку, а також мікроелементи – бор, цинк, мідь, марганець, залізо, молібден.

Це складне мінеральне азотно-фосфорно-калійне добриво. Містить 15% N, P2O5 15% і 15% K2O, випускається в гранулах. Складається з аміачної селітри, амофосу, діаммофоса, хлористого амонію, сульфату амонію та калійної селітри, одержуваних в єдиному технологічному процесі при взаємодії аміаку, азотної і фосфорної кислот, з додаванням хлористого калію і сульфату калію. Має хороші фізико-механічні властивості, придатне для механізованого внесення в ґрунт.

NPK 15:15:15 може використовуватися для приготування комплексних мінеральних добрив NPK – тукосумішей. Мінеральне добриво не містить нітратного азоту, азот знаходиться в аммонійній і амідній формі.

До складу добрива входить сірка, яка необхідна рослинам. Сірка є одним з основних елементів живлення. Вона входить до складу білків і амінокислот, а також до складу цистину і глютатина, які беруть активну участь в окисно-відновних процесах рослинного організму. При наявності сірки в добриві рослини більш стійкі до посухи, заморозків і засолення ґрунтів.

Найменування показників Норма
Масова частка азоту (N),% 15+/-1
Масова частка засвоєного фосфору (Р2О5),% 15+/-1
Масова частка водорозчинних фосфатів в перерахунку на Р2O5,%, не менше 10
Масова частка калію в перерахунку на К2О,% 15+/-1
Масова частка води,%, не більше (нормується на момент відвантаження) 1
Гранулометричний склад, масова частка гранул розміром:
менше 1 мм,%, не більше

від 1 до 4 мм,%, не менше

менше 6 мм,%

 3

90

100

Розсипчастість,% 100
Статична міцність гранул, МПа (кгс / см2), не менше 3(30)
Питома активність суми природних радіонуклідів, кБк / кг, не більше 4
Масова частка домішок,%, не більше
кадмію

свинцю

ртуті

миш’яку

цинку

міді

0,0002

0,005

0,0002

0,001

0,01

0,02

NPK 15:15:15 можна застосовувати для основного, передпосівного внесення, а так само для підгодівлі. Застосовується для всіх культур. При основному добриві на чорноземних і на важких глинистих ґрунтах нечорноземної зони добриво слід вносити з осені під зяблеву оранку, а на легких ґрунтах навесні. Використовується на будь-яких типах ґрунтів для основного і рядкового внесення, для підгодівлі під час вегетації під всі сільськогосподарські культури.

Оптимальне співвідношення поживних речовин робить його економічно більш вигідними для основного внесення під зернові, технічні, просапні, багаторічні трави.